Miljø

Det er Autoforums miljøpolitik, at Autoforum i sin daglige drift skal være særlig agtpågivende med hensyn til miljøet, således at omgivelser og medarbejdere påvirkes mindst muligt. Autoforum har forpligtiget sig til løbende, at forebygge forurening af jord, luft og vand.
Dette ønskes inddraget i alle væsentlige beslutninger, der kan påvirke miljøet.
Autoforum tænker på miljøet og ønsker at fremstå sådan overfor kunder og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere antager denne indstilling i deres daglige arbejdsgang.
Dette kan fx være: ved ikke at lade biler stå unødigt i tomgang, mens der hentes reservedele. Ligeledes bør bortskaffelse af miljøfarligt affald, og affald i øvrigt ske efter de anviste regler.
Alle medarbejder har udarbejdet APV, som alle er blevet implementeret. – fordi det betyder noget